PRAVILA NAGRADNE IGRE „80 RAZLOGA ZA SAVRŠENO LJETOVANJE“

Kupnjom jedne kutijice Almagea SUNLOVE SKIN+ bogatog antioksidansima koji štite stanice kože od oksidacijskog stresa, od 15.03. - 15.04.2014. u Farmacia ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama imate mogućnost sudjelovati u nagradnoj igri te osvojiti:

1 x 5.000 kn džeparca za more na potrošačkoj kartici
1 x 2.500 kn džeparca za more na potrošačkoj kartici
10 x 300 kn poklon bon u Women's Secret-u
48 x Almagea SUNLOVE SKIN+ proizvoda
20 x Farmacia Natura šalica i čajeva

KLASA: UP/I- 460-02/14-01/123
URBROJ: 513-07-21-01/14-2
Zagreb, 27. veljače 2014.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Almagea d.o.o., Ulica Julija Knifera 4, Zagreb, OIB 23349571806, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„80 RAZLOGA ZA SAVRŠENO LJETOVANJE“

 

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Almagea d.o.o., Ulica Julija Knifera 4, Zagreb, OIB 23349571806. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Palmotićeva 80, Zagreb, OIB 84873605417.

Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra provodi se od 15. ožujka 2014. godine do 15. travnja 2014. godine u svim Farmacia ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama (prodajna mjesta tvrtke Farmacia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 23). Popis prodajnih mjesta dostupan je na www.farmacia.hr .

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj Farmacia ljekarni ili Farmacia specijaliziranoj prodavaonici kupe najmanje jedno pakiranje (jedan proizvod) Almagea SUNLOVE SKIN+ dodatka prehrani i broj računa prijave slanjem SMS poruke sadržaja:

ALMAGEA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Almagea d.o.o., zaposlenici tvrtke Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:

- 1 x 5.000 kuna na potrošačkoj kartici
- 1 x 2.500 kuna na potrošačkoj kartici
- 10 x 300 kuna poklon bon u Women's Secretu
- 48 x Almagea SUNLOVE SKIN+
- 20 x Farmacia natura šalica i čaj

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 11.748,00 kuna.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika održat će se 16. travnja 2014. godine u sjedištu Priređivača uz prisustvo tročlane komisije, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. Redoslijed izvlačenja dobitnika bit će od nagrada veće vrijednosti prema nagradama manje vrijednosti. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 7 dana od izvlačenja na Internet stranici www.almagea.hr .

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.almagea.hr . Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjeru ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.almagea.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju

Almagea d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.
Almagea d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Dodatno

Prijavite se na naš newsletter & pratite nas na Facebooku