Psihološki aspekti seksualnog zdravlja muškaraca

O seksualnom zdravlju muškaraca i kako on utječe na sveobuhvatnu kvalitetu života piše psihologinja Tanja Jurin, dr.sc.

Ciklus seksualnog odgovora obuhvaća tjelesne i psihičke reakcije koje nastaju prilikom seksualnih aktivnosti, bez obzira o kojoj vrsti seksualnih aktivnosti je riječ. Najčešće se ciklus objašnjava kao linearna izmjena četiri faze: faza seksualne želje, potom faza uzbuđenja, faza orgazma i na kraju faza razrješenja.

Faza želje označava psihološku funkciju motiviranosti i interesa za seksualnu aktivnost, razmišljanje i maštanje o seksu. U fazi uzbuđenja (koja može uslijediti i bez faze želje, uz fizičku stimulaciju genitalija ili drugih erogenih zona) dolazi do najvidljivije promjene u cijelom ciklusu: erekcije penisa. Osim erekcije, u ovoj fazi dolazi i do podizanja testisa (sjemenika), ali i drugih promjena u tijelu.
Faza orgazma obuhvaća ejakulaciju i orgazam: ejakulacija označava izbacivanje sjemena, a orgazam je psihički doživljaj velike ugode. Najčešće ova dva događaja teku istodobno, no moguće je i da se oni razdvoje ili da jedan izostane. Konačno, u fazi razrješenja dolazi do vraćanja tijela u stanje prije pobuđenosti.

Kod muškaraca se nakon orgazma javlja refraktorni period ili period u kojem ne može ponovno ejakulirati. U svakoj od ovih faza može doći do poteškoća. Ako one dovoljno dugo traju te izazivaju osobnu patnju ili pak interpersonalnu napetost, govorimo o seksualnim poremećajima.

Seksualni poremećaji vezani uz ciklus seksualnog odgovora su smanjena seksualna želja, erektilni poremećaj, prijevremena ejakulacija, odgođena ejakulacija itd.

  1. Hipoaktivnu seksualnu želju kod muškaraca karakterizira smanjenje ili odsutnost motiviranosti za seksualne aktivnosti, nestanak ili znatno smanjenje pojavljivanja seksualnih misli i fantazija; izostanak iniciranja seksualne aktivnosti i odbijanje partnerovih/partneričinih pokušaja da inicira seksualnu aktivnost; nestanak ili smanjenje uzbuđenja i užitka tijekom seksualnih aktivnosti.
  2. Erektilni poremećaj kod muškaraca je problem postizanja ili održavanja erekcije odnosno čvrstoće penisa potrebne za seks. Prema kriterijima muškarac u barem 75% seksualnih aktivnosti ne može postići ili održati erekciju ili je rigidnost (čvrstoća) erekcije nedostatna za seksualnu aktivnost.
  3. Prijevremena ili preuranjena ejakulacija definira se kao seksualni poremećaj u kojem muškarac postigne orgazam te ejakulira (tj. izbaci spermu iz penisa) unutar 1 minute ili prije nego što on to želi od početka vaginalne penetracije.
  4. Odgođena ejakulacija je seksualni problem kod kojeg muškarac, unatoč adekvatnoj stimulaciji, ne može postići ejakulaciju i orgazam ili ih postiže uz velike teškoće.

Ovi su poremećaji uvelike psihološki uvjetovani. Najčešći psihološki mehanizmi su neugodne emocije: tuga, sram, strah i krivnja, koje mogu biti ekstremnih intenziteta te u okviru psihičkih poremećaja i bolesti.
Nadalje, tu su i čimbenici partnerskog odnosa koji može biti problematičan dovoljno da potakne ili održi seksualni problem.

Stavovi o seksualnosti - osobito muškoj, kao i slika o sebi, samopouzdanje te sposobnost predavanja užitku važni su elementi seksualnog zdravlja. Svakako treba pažljivo uvidjeti i potencijalno neugodna pa čak i traumatska seksualna iskustva u prošlosti (osobito djetinjstvu). 

 

 

Dodatno

Prijavite se na naš newsletter & pratite nas na Facebooku i Instagramu