Uloga kroma u metabolizmu

Brojna istraživanja pokazala su pozitivno djelovanje kroma na metabolizam glukoze.

Prije otprilike 50 godina je otkrivena važnost trovalentnog kroma u održavanju normalnog metabolizma. Od tada se istraživalo kako krom povećava djelovanje inzulina i tako pozitivno utječe na metabolizam glukoze.

Smatra se da krom pospješuje vezanje inzulina na receptore i na taj način potiče stanice da prime glukozu i iskoriste je za stvaranje energije. Samim time, krom ima ulogu u održavanju normalne razine glukoze u krvi.

 

Utjecaj kroma na lipide u krvi

Osim pozitivnog djelovanja na razinu glukoze, klinička studija iz 2011. godine pokazala je kako unos kroma u obliku dodatka prehrani ima utjecaj i na lipide u krvi. Rezultati istraživanja u kojem je sudjelovalo 40 ispitanika s dijagnosticiranim dijabetesom tipa 2 pokazali su da je unos kroma u razdoblju od 3 mjeseca, u količini od 42 µg dnevno, poboljšao vrijednosti glukoze u krvi te značajno snizio ukupni kolesterol, trigliceride i LDL kolesterol u usporedbi s placebom.

 

Rezultati novih studija

S obzirom da je krom siguran za primjenu u obliku dodatka prehrani, novije studije ispituju njegovo djelovanje ne samo na odraslima, već i na djeci s povišenom tjelesnom masom. U časopisu The Journal of Nutritional Biochemistry 2011. godine objavljena je studija kojoj je cilj bio utvrditi utjecaj unosa kroma u obliku dodatka prehrani na osjetljivost na inzulin i sastav tijela kod djece s prekomjernom tjelesnom masom. Rezultati su pokazali da je kod djece, koja su uz promjene prehrambenih navika i povećanje razine tjelesne aktivnosti uzimala krom (III) klorid u količini od 400 µg dnevno, nakon 6 tjedana došlo do značajnijeg sniženja masnog tkiva u tijelu i povećanja mišićne mase.

Pozitivan utjecaj unosa kroma u obliku dodatka prehrani na sniženje tjelesne mase u usporedbi s placebom pokazala je i meta analiza 11 kliničkih studija objavljena 2013. godine u časopisu Obesity Reviews.

 

Literatura:

Hua Y. Molecular Mechanisms of Chromium in Alleviating Insulin Resistance. J Nutr Biochem. 2012; 23(4):313-319.

Sharma S. Beneficial effect of chromium supplementation on glucose, HbA1C and lipid variables in individuals with newly onset type-2 diabetes. J Trace Elem Med Biol. 2011; 25(3):149-53.

Kim CW. Effects of short-term chromium supplementation on insulin sensitivity and body composition in overweight children: randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Nutr Biochem. 2011; 22(11):1030-4.

Onakpoya I. Chromium supplementation in overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Obes Rev. 2013; 14(6):496-507.

 

 

 

Dodatno

Prijavite se na naš newsletter & pratite nas na Facebooku i Instagramu