Usporedba ulja krila i ribljeg ulja

Morski su organizmi najbogatiji izvor omega-3 masnih kiselina, važnih višestruko nezasićenih masnih kiselina koje ljudski organizam ne može sam sintetizirati, a kojima se pripisuju brojni povoljni učinici na zdravlje, osobito zdravlje srca.

Riblje ulje i ulje krila osiguravaju značajne količine omega-3 masnih kiselina, osobito eikozapentaenske (EPA) i dokozaheksaenske (DHA) kiseline, no između njih postoji bitna razlika. Naime, omega-3 masne kiseline u ribljem ulju vezane su u obliku metilnih i etilnih estera ili triglicerida dok  su one u ulju krila vezane za fosfolipide. Također, ulje krila sadrži i astaksantin, pigment s visokom antioksidativnom aktivnošću koji ne nalazimo u ribljem ulju. Suvremene znanstvene studije pokazuju kako omega-3 masne kiseline vezane za fosfolipide, poput onih u ulju krila, imaju značajno bolju apsorpciju i viši stupanj ugradnje u ciljana tkiva od omega-3 masnih kiselina kakve obično nalazimo u ribljem ulju. Znanstvenici upravo tom činjenicom objašnjavaju zašto je, za pozitivan učinak, potrebna gotovo dvostruko niža doza EPA i DHA iz ulja krila u usporedbi s onima iz ribljeg ulja.

U prilog superiornosti omega-3 masnih kiselina iz ulja krila govori i studija iz 2009. godine objavljena u stručnom časopisu Nutrition Research. U istraživanju koje je trajalo 4 tjedna sudjelovalo je 75 gojaznih ispitanika podijeljenih u 3 skupine. Prva je skupina unosila 2g ulja krila na dan, druga skupina je unosila ulje haringe dok je kontrolna skupina primala maslinovo ulje. Doza EPA bila je približno jednaka u skupinama koje su primale ulje krila i riblje ulje, a doza DHA bila je dvostruko manja u skupini koja je primala ulje krila. Bez obzira na te razlike, na kraju studije je koncentracija EPA u plazmi bila viša u skupini koja je primala ulje krila u usporedbi sa skupinom koja je primala riblje ulje. Koncentracije DHA u plazmi bile su slične u obje skupine. Rezultati ukazuju kako je apsorpcija EPA i DHA iz ulja krila u najmanju ruku jednaka, no u pravilu i viša u usporedbi s apsorpcijom iz ribljeg ulja te se ulje krila dobro podnosi i ne ispoljava nikakve neželjene učinke.

 Poznato je da omega-3 masne kiseline imaju povoljan učinak na razinu triglicerida u krvi, a potvrđeno je i njihovo protuupalno djelovanje. Usporedbu učinkovitosti ulja krila i ribljeg ulja po tom pitanju učinili su 2010. godine znanstvenici u radu objavljenom u časopisu Lipids. Tijekom 7 tjedana ja 113 dobrovoljaca uzimalo ili ulje krila ili riblje ulje ili je služilo kao kontrolna skupina. Jednaki učinci na razinu lipida u krvi, kao i markere za upalne procese je uočeno primjenom ulja krila i ribljeg ulja, iako je doza EPA i DHA u ulju krila iznosila tek 2/3 doze zastupljene u ribljem ulju.

 Već je dugi niz godina poznato da riblje ulje može ublažiti bolove u zglobovima koji se javljaju kod oboljelih od reumatoidnog artritisa. No, studije novijeg datuma pokazuju da sličan učinak, ako ne i bolji, ima i ulje krila. Tako je istraživanje na životinjama, objavljeno 2010. godine u časopisu BMC Musculoskeletal Disorders, pokazalo kako unos krila u obliku dodatka prehrani može spriječiti razvoj artitisa. U studiji su miševi podijeljeni u tri skupine: miševi koji su dobivali riblje ulje, ulje krila ili placebo (kontrolna skupina). Miševi koji su dobivali riblje ulje, odnosno ulje krila, su razvili znatno blaži oblik artritisa koji je i sporije napredovao u usporedbi s kontrolnom skupinom. Iako je unos EPA i DHA putem ribljeg ulja i ulja krila bio isti, intenzitet boli u zglobovima na kraju studije je bio značajno manji u skupini koja je dobivala ulje krila u usporedbi s miševima koji su dobivali riblje ulje. Sam mehanizam djelovanja ulja krila nije još posve razjašnjen, ali je jasno da se protuupalni učinak razlikuje od onog ribljeg ulja.

 Zanimanje znanstvenika za usporedbu ulja krila i ribljeg ulja je tek novijeg datuma, no već je sada jasno da ulje krila ima veću bioraspoloživost. Dodatno, ulje krila prirodno sadrži astaksantin koji djeluje i kao prirodni konzervans štiteći ulje od oksidacije i degradacije. Sve to upućuje na superiornost ulja ovog sitnog morskog račića i daje naslutiti važnost koju može imati u osiguravanju blagotvornih omega-3 masnih kiselina.

 

 Literatura:

·         Burri, L. et al. (2012) Marine Omega-3 Phospholipids: Metabolism and Biological Activities. Int. J. Mol. Sci. 13:15401-15419.

·         Maki, K. C. et. al. Kril oil supplementation increases plasma concentrations of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids in overweight and obese men an women. Nutr Res.2009; 29:609-615.

·         Ulven, S.M. (2010) Metabolic Effects of Krill Oil are Essentially Similar to Those of Fish Oil but at Lower Dose of EPA and DHA, in Healthy Volunteers. Lipids.; 48(1):37-46.

·         Ierna, M. et al. Supplementation of diet with kril oil protects against experimental rheumatoid arthritis. BMC. 2010; 11:136.

 

Dodatno

Prijavite se na naš newsletter & pratite nas na Facebooku