Opći uvjeti

Opći uvjeti

11.11.2020.

1. KORIŠTENJE

ALMAGEA internetska stranica www.almagea.hr se može koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje. Korištenjem internetske stranice www.almagea.hr i  internetske trgovine www.almagea.hr/shop obvezujete se poštivati ove Opće uvjete.

Molimo Vas da ove Opće uvjete obavezno pažljivo pročitate prije korištenja internetske stranice www.almagea.hr odnosno internetske trgovine www.almagea.hr/shop. Kada posjećujete naše internetske stranice u svrhu informiranja o proizvodima ili pristupate kupnji naših proizvoda putem internetske trgovine www.almagea.hr/shop,  smatra se da ste se upoznati s ovim Općim uvjetima i da ste s njima suglasni. U slučaju da niste suglasni s ovim Općim uvjetima, molimo da ne koristite našu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili informiranja o istima, već da u tu svrhu osobno posjetite naše partere, gdje će vam stručno osoblje dati sve potrebne informacije i gdje možete ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana. Popis naših partnera možete pronaći u izborniku Gdje kupiti.

Preuzimanje Općih uvjeta u formatu podobnom za ispis moguće je klikom na Opći uvjeti.

2. UVJETI KUPNJE

Korištenjem internetske trgovine www.almagea.hr/shop smatra se da ste upoznati s ovim Općim uvjetima i da iste prihvaćate. Almagea d.o.o. nije odgovorna za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što niste pročitali Opće uvjete.

Postupak, kao i uvjeti kupnje/prodaje proizvoda putem www.almagea.hr/shop definirani su slijedećim parametrima: narudžba, otprema, plaćanje, dostava, reklamacija robe.

Isporučitelj naručenih proizvoda je:
Almagea d.o.o.
Ulica Julija Knifera 4
10 020 Zagreb
OIB: 23349571806

Za naše kontakt podatke molimo pogledajte izbornik Kontakt

Almagea d.o.o. putem internetske trgovine www.almagea.hr/shop omogućuje kupcima kupnju proizvoda koji su navedeni u internetskoj trgovini. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronskim putem naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu na Almagea d.o.o. Sve cijene proizvoda izražene su u kunama (kn) s uključenim PDV-om.

3. NARUČIVANJE PROIZVODA

Proizvodi se naručuju elektronskim putem, uz uvjet prethodne registracije kupca. Odabirom opcije Kupi, odabrani se proizvod sprema u košaricu. Roba se smatra naručenom u onom trenutku kada kupac izvrši cijeli proces narudžbe. Na email adresu kojom ste se registrirali kao kupac dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena. Potvrda o zaprimanju narudžbe sadržava proizvode koje ste naručili i ukupnu cijenu narudžbe, kao i vezu (link) na ove opće uvjete, čime se smatra da je Almagea d.o.o. ispunila obvezu dostave ugovora kupcu. Ukoliko ne zaprimite ovakvu potvrdu, molimo Vas provjerite nalaze li se naručeni proizvodi u Vašoj košarici nakon prijave. Ukoliko je košarica prazna, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate na almagea@almagea.hr Almagea d.o.o. se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode. Ukoliko Almagea d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, narudžba će biti umanjena za taj proizvod, o čemu ćete biti obaviješteni putem prethodno navedene potvrde narudžbe. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

4. PLAĆANJE PROIZVODA

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od navedenih načina plaćanja:

  • kreditnom karticom
  • pouzećem
  • virmanom

Trošak dostave dodatno se zaračunava u cijenu prema Cjeniku dostave kojeg možete pronaći pod Više o načinu plaćanja i dostavi

5. OTPREMA PROIZVODA

Naručeni proizvodi  biti će složeni i zaštićeni kako bi se spriječila moguća oštećenja prilikom  transporta. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručenih proizvoda provjeriti moguća oštećenja te ih odmah reklamirati dostavljaču, te vratiti isporučene proizvode na kojima su vidljiva vanjska oštećenja. U suprotnom, naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

6. DOSTAVA PROIZVODA

Sve naručene proizvode dostavljamo putem ugovorene kurirske službe GLS Hrvatska. Cijena dostave ovisi o vrijednosti naručene robe.

U slučaju da kupac iz neopravdanog razloga odbije primiti dostavu proizvoda ili ne preuzme proizvod od ugovorene kurirske službe za dostavu te se proizvod vrati na adresu Almagea d.o.o., Almagea d.o.o. ima pravo od kupca naplatiti troškove povrata proizvoda sukladno važećem cjeniku kurirske službe, a temeljem dokaza o nastalom trošku dostave i računa kojeg će Almagea d.o.o. ispostaviti kupcu po navedenoj osnovi, s dospijećem od 15 dana.

Više o načinu plaćanja i dostavi

7. REKLAMACIJA I POVRAT PROIZVODA

U slučaju povrata proizvoda kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju dostavljaču. Kupac ima pravo na povrat proizvoda u sljedećim slučajevima:

  • isporuka proizvoda koji nije naručen
  • isporuka proizvoda koji ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Molimo vas da usporedite primljene artikle s računom i ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite vašem dostavljaču. Naknadne reklamacije ne uvažavamo.

8. UPITI I PRITUŽBE

U slučaju da imate upit ili pritužbu u vezi kupnje proizvoda putem internetske trgovine www.almagea.hr, molimo da istu uputite na almagea@almagea.hr. Almagea d.o.o. će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaš upit odnosno pritužbu, kao i poduzeti sve razumne mjere za otklanjanje razloga zbog kojih je pritužba upućena.

9. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda jednostrano raskinuti ugovor o kupnji proizvoda putem internetske stranice www.almagea.hr/shop, bez navođenja razloga. Istekom navedenog roka kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju da je istim ugovorom o kupnji proizvoda putem internetske stranice www.almagea.hr/shop obuhvaćeno više komada proizvoda koji se kupcu isporučuju odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodima koji se kupcu isporučuju u više komada ili više pošiljki, rok za jednostrani raskid ugovora započinje od dana dostave zadnjeg komada ili zadnje pošiljke proizvoda.

Pod dostavom proizvoda smatra se predaja proizvoda obuhvaćenih jednostranim raskidom ugovora u posjed kupcu ili trećoj osobi koju je odredio kupac.

Kupac mora obavijestiti Almagea d.o.o. o korištenju prava na jednostrani raskid ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid i to jasnom i  nedvosmislenom pisanom izjavom upućenom na almagea@almagea.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, kontakt adresu elektroničke pošte te datum narudžbe, naziv i količinu proizvoda za koje kupac koristi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Almagea d.o.o. će bez odgađanja, na elektroničku poštu koju je kupac naveo u izjavi o jednostranom raskidu ugovora, dostaviti kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu.

U slučaju raskida ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz raskinutog ugovora o kupnji odnosno dužne su vratiti jedna drugoj sve što su primile na temelju ugovora kojeg je kupac jednostrano raskinuo.

Kupac mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana upućivanja obavijesti o raskidu koja je dana sukladno ovim Općim uvjetima. Kupac snosi troškove vraćanja proizvoda na adresu Almagea d.o.o. sadržanu u ovim Općim uvjetima. Smatra se da je Kupac izvršio obvezu vraćanja proizvoda na vrijeme ako prije isteka prethodno navedenog roka pošalje proizvod ili ga osobno preda na adresu Almagea d.o.o. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Almagea d.o.o. će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimljena uredna obavijest kupca o raskidu ugovora, vratiti kupcu sve što je platio na temelju raskinutog ugovora. Almagea d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što proizvodi budu vraćeni, odnosno nakon što Kupac na almagea@almagea.hr dostavi dokaz da je proizvode poslao na adresu Almagea d.o.o., ako je predmetni dokaz dostavljen prije primitka proizvoda.

Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata proizvoda i Almagea d.o.o. nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Almagea d.o.o. neće izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od standardne vrste prijevoza proizvoda kupljenih putem internetske trgovine www.almagea.hr/shop.

Almagea d.o.o. će izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te ako kupac nije obvezan platiti dodatne troškove za takav povrat.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  • Almagea d.o.o. u potpunosti ispunila ugovor, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Almagea d.o.o., a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora proizvod izrađen po specifikaciji kupca ili jasno prilagođen kupcu
  • ispunjen bilo koji od razloga zbog kojih kupac nema pravo jednostrani raskid sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

10. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Almagea d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda kupljenih putem internetske trgovine www.almagea.hr/shop sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, u svakodobno važećem tekstu tih propisa.

11. RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora koji bi nastao temeljem ili u vezi kupnje proizvoda putem internetske trgovine www.almagea.hr/shop, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje, sukladno pravilima postupanja tih tijela.

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Almagea d.o.o. se obvezuje čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svojih kupaca i korisnika internetske stranice www.almagea.hr.
Almagea d.o.o., kao voditelj obrade podataka, prikuplja samo one osobne podatke koje kupci / korisnici sami dostave i koji su nužni radi ostvarenja svrhe u koju su dani. Prikupljeni osobni podaci koriste se u svrhu prodaje proizvoda putem web trgovine, dostave kupljenih proizvoda, odgovaranja na upite kupaca / korisnika, stupanja u kontakt s kupcima / korisnicima i unaprjeđivanja naših proizvoda i usluga, kao i u druge podudarne svrhe. Dostavom vaših osobnih podataka izjavljujete svoju suglasnost s njihovim prikupljanjem, obradom, korištenjem i, kada je zajamčen adekvatan stupanj zaštite osobnih podataka, prosljeđivanjem u skladu sa ciljem i svrhom zbog kojih su nam dostavljeni, kao i u skladu s pozitivnim nacionalnim propisima.
Svi prikupljeni osobni podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima i poslovnim partnerima kojima su ti podaci nužni u prethodno navedene svrhe. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti i tajnosti osobnih podataka.
Ako ste nam dostavili vaše osobne podatke, imate pravo na pristup tim osobnim podacima i pravo na njihov ispravak kao i ostala prava predviđena Općom uredbom o zaštiti podataka. Za više informacija o pravima te o načinu kako Almagea d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke pogledajte Izjavu o zaštiti podataka posjetitelja na internetskim stranicama ALMAGEA d.o.o.

13. REGISTRACIJA

Za registraciju na www.almagea.hr/shop i kupnju proizvoda putem istog, morate imati najmanje 18 godina i poslovnu sposobnost. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka. Ukoliko promijenite podatke koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.

14. SIGURNOST

Prilikom registracije na www.almagea.hr/shop biti ćete dužni kreirati korisničko ime i lozinku koju čuvajte i ne dijelite s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašom lozinkom. Ako znate ili sumnjate da još netko koristi Vašu lozinku, dužni ste nas obavijestiti o tome.

15. IZMJENE

Almagea d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Obvezujemo se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije o eventualnim izmjenama. Ukoliko se ne slažete i ne prihvaćate navedena ove Opće uvjete korištenja, molimo Vas obratite nam se putem emaila i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Almagea web trgovine.

16. DOSTUPNOST ALMAGEA WEB TRGOVINE

Almagea d.o.o. nastoji Vam osigurati najbolju moguću uslugu, no ne možemo jamčiti da će ista odgovarati Vašim potrebama. Povrh toga, Almagea d.o.o. ne može jamčiti da će usluga biti izvršena bez mogućih pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da istu prijavite emailom na almagea@almagea.hr kako bismo je otklonili u najbržem mogućem vremenu. Pristup Almagea web trgovinu ponekad može biti nedostupan zbog tehničkih radova.

17. LINKOVI

Ukoliko Vas neki od linkova na almagea.hr internetskoj stranici odvede na drugu stranicu, Almagea d.o.o. ne kontrolira sadržaj na istima te ne odgovaramo za njihov sadržaj.

Dodatno

Prijavite se na naš newsletter & pratite nas na Facebooku i Instagramu