Ulje račića krila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kril je sitni morski račić, upečatljive crvene boje, čija se morska biomasa procjenjuje na čak 500 milijuna tona.
  • Služi kao hrana ribama, pticama i posebice kitovima, a obitava u vrlo hladnim i čistim vodama Anktarktika zbog čega je njegovo ulje sigurno od onečišćenja kakva mogu biti prisutna kod drugih, više pozicioniranih vrsta u hranidbenom lancu, poput ribe.
  • Kril se hrani planktonima i mikroskopskim algama koje proizvode omega-3 masne kiseline. Zahvaljujući takvoj prehrani obilato akumulira važne višestruko nezasićene masne kiseline (prvenstveno eikozapentaensku, EPA i dokozaheksaensku, DHA kiselinu) koje se mogu ekstrahirati u ulje krila.
  • Glavna specifičnost ulja račića krila je bogat sadržaj omega-3 masnih kiselina, odnosno EPA i DHA, koje su vezane na fosfolipide. U fosfolipidnom obliku ove masne kiseline imaju bolju apsorpciju i viši stupanj ugradnje u ciljana tkiva od metilnih i etilnih estera ili triglicerida omega-3 masnih kiselina kakve obično nalazimo u ribljem ulju.
  • Ulje krila se preporučuje koristiti u svrhu zaštite zdravlja srca.

Dodatno

Prijavite se na naš newsletter & pratite nas na Facebooku i Instagramu