Antioksidansi, seksualno zdravlje i smanjenje oksidacijskog stresa

    7 MIN      ALMAGEA      16.01.2024

Folna kiselina

Folna kiselina pripada vitaminima B skupine, a uključena je u sintezu nukleinske kiseline i metabolizam aminokiselina. Postoje brojna istraživanja koja su kod muškaraca pokazala poveznicu između folne kiseline i neplodnosti u muškaraca te erektilne disfunkcije.

Budući da ima sposobnost eliminacije slobodnih radikala, folna kiselina se koristi u liječenju neplodnosti. Uzimanje folne kiseline povezano je s povećanjem omjera reduciranog i oksidiranog oblika glutationa, jednog od najvažnijih tjelesnih antioksidansa (Joshi i sur., 2001).

Erektilna disfunkcija se povezuje s aterosklerozom, kroničnim upalnim stanjima, dijabetesom, hiperkolesterolemijom, hipertenzijom, hipertrigliceridemijom i pretilošću. Pušenje, sjedalački način života i nepravilna prehrana također imaju utjecaj na razvoj erektilne disfunkcije.

Pregledni rad objavljen 2018. godine u časopisu Aging Male ukazao je kako folna kiselina može biti čimbenik razvoja erektilne disfunkcije. Naime, prijašnje studije su pokazale kako nedostatak folne kiseline doprinosi razvoju hiperhomocisteinemije. Osim toga, deficit vitamina B6, folne kiseline i vitamina B12 negativno utječe na biokemijske reakcije u kojima sudjeluje homocistein, zbog čega posljedično dolazi do visokih razina homocisteina u organizmu. Povećana razina homocisteina narušava funkciju endotela krvnih žila i erektilnu funkciju.

U spomenutoj studiji bio je uključen 31 ispitanik s dijagnozom erektilne disfunkcije te kontrolna skupina koju je činio 31 zdravi ispitanik. Rezultati su pokazali kako muškarci s erektilnom disfunkcijom imaju značajno manje serumske razine folne kiseline, u odnosu na kontrolnu skupinu (5.11 ± 1.79 vs 7.9 ± 3.55 ng/ml, p<.001). Nadalje, muškarci s najnižim vrijednostima folne kiseline (5.11 ± 1.79) imali su i najteži oblik erektilne disfunkcije određen međunarodnim validiranim testom IIEF (Sansone i sur., 2018).

Slika 1. Metabolizam homocisteina

Ispitivan je i učinak uzimanja same folne kiseline u obliku dodatka prehrani na poboljšanje stanja muškaraca s erektilnom disfunkcijom. U istraživanju, čiji su rezultati objavljeni 2019. godine u časopisu Andrology sudjelovalo je 50 ispitanika s erektilnom disfunkcijom i 50 zdravih ispitanika kao kontrolna skupina. Ispitanici su tijekom tri mjeseca uzimali folnu kiselinu u obliku dodatka prehrani u dozi od 500 µg. Prije i nakon terapije ispitanici su prošli test erektilne disfunkcije IIEF, ultrazvuk penisa te im je određena razina homocisteina u plazmi. Rezultati su pokazali smanjenje simptoma erektilne disfunkcije nakon uzimanja folne kiseline. Osim toga, povećala se i vrijednost IIEF testa sa 6 na 14, a značajno se smanjila i razina homocisteina u plazmi kod 39 ispitanika s umjerenom erektilnom disfunkcijom i 11 ispitanika s težim oblikom erektilne disfunkcije.

Autori su zaključili kako je ovo jedna od prvih studija koja je pokazala pozitivan učinak uzimanja folne kiseline na razinu homocisteina kod muškaraca s erektilnom disfunkcijom te smatraju da bi se folna kiselina trebala prepisivati kao dodatak farmakoterapiji erektilne disfunkcije (Elshahid, 2019).

Likopen

Likopen je biljni pigment iz skupine karotenoida sa snažnim antioksidacijskim djelovanjem koji je zaslužan za žarko crvenu boju rajčica, ali i drugog crvenog voća i povrća.

Pretjerano stvaranje slobodnih radikala, reaktivnih kisikovih spojeva, smatra se jednim od uzročnika neplodnosti u muškaraca. Likopen je sastavni dio mehanizama humanog redoks sustava obrane od slobodnih radikala. Visoke koncentracije likopena pronađene su u testisima i sjemenoj tekućini, a smanjene razine uočene su u muškaraca koji pate od neplodnosti.

Poznato je da antioksidansi prisutni u sjemenoj tekućini i spermijima imaju ulogu u održavanju antioksidacijske ravnoteže i zaštiti od štetnog djelovanja ROS. Pretjerana koncentracija ROS može uzrokovati strukturna oštećenja DNA u stanicama spermija, oštećenja njihove membrane i smanjenje pokretljivosti spermija, što posljedično dovodi do abnormalnosti parametara sjemene tekućine i razvoja neplodnosti. Postoje brojni znanstveni dokazi o povezanosti unosa antioksidansa, odnosno prehrane obogaćene likopenom, i poboljšanja markera oksidacijskog stresa u sjemenoj tekućini (Pakrashi, 2014).

Cilj istraživanja objavljenog 2002. godine u znanstvenom časopisu International Urology and Nephrology bio je utvrditi učinak uzimanja likopena u obliku dodatka prehrani u muškaraca s idiopatskom neplodnošću. U studiji je sudjelovalo 30 ispitanika, koji su tijekom 3 mjeseca dva puta dnevno uzimali 2000 µg likopena.

Analiza sjemene tekućine nakon tri mjeseca uzimanja likopena pokazala je poboljšanje koncentracije sjemene tekućine u 66 % ispitanika, poboljšanje pokretljivosti spermija u 53 % ispitanika te poboljšanje morfologije spermija u 46 % ispitanika. Autori studije zaključuju kako oralno uzimanje likopena u obliku dodatka prehrani ima ulogu u liječenju idiopatske neplodnosti u muškaraca (Gupta, 2002).

Vitamin E

Vitamin E (tokoferol) pripada skupini vitamina topivih u mastima, a njegovo osnovno svojstvo u organizmu je da djeluje kao antioksidans. Visoke razine ROS u tijelu smatraju se štetnima i dovode do peroksidacije lipida u plazmatskoj membrani spermija te DNA fragmentacije. Povećana lipidna peroksidacija povezana je s narušenom pokretljivošću spermija, kao i smanjenom sposobnošću prodiranja spermija u jajnu stanicu.

Razina ROS kontrolirana je različitim antioksidacijskim mehanizmima obrane, kao što je djelovanje alfa-tokoferola koji je prisutan unutar sjemene tekućine i plazmatske membrane spermija. Vitamin E inhibira peroksidaciju višestruko nezasićenih masnih kiselina u membrani spermija te na taj način prekida lančanu reakciju stvaranja slobodnih radikala. Znanstvena istraživanja pokazuju ulogu vitamina E u liječenju neplodnosti u muškaraca (Wen, 2006).

Rezultati dvostruko slijepe studije objavljene u časopisu Journal of Andrology zabilježili su poboljšanje pokretljivosti spermija i smanjenje razine produkata lipidne peroksidacije nakon unosa vitamina E u obliku dodatka prehrani tijekom 6 mjeseci (Suleiman i sur., 1996).

Nadalje, postoje i dokazi koji ukazuju na poveznicu između svakodnevnog unosa antioksidansa i bolje kvalitete sjemene tekućine. Rezultati studije objavljene 2005. godine u časopisu Human Reproduction pokazali su kako je veći unos vitamina E povezan s boljom pokretljivošću spermija u zdravih muškaraca (Eskenazi i sur., 2005).

Autor: prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist

Literatura:

1. Joshi R, Adhikari S, Patro BS, Chattopadhyay S, Mukherjee T. Free radical scavenging behavior of folic acid: evidence for possible antioxidant activity. Free Radic Biol Med. 2001;30:1390–1399.

2. Sansone M, Sansone A, Romano M, Seraceno S, Di Luigi L, Romanelli F. Folate: a possible role in erectile dysfunction? Aging Male. 2018;21(2):116-120.

3. Elshahid ARM, Shahein IM, Mohammed YF, Ismail NF, Zakarria HBAE, GamalEl Din SF. Folic acid supplementation improves erectile function in patients with idiopathic vasculogenic erectile dysfunction by lowering peripheral and penile homocysteine plasma levels: a case-control study. Andrology. 2019; doi: 10.1111/andr.12672.

4. Pakrashi T.,  Oehninger S. Lycopene and male infertility: do we know enough? Asian J Androl. 2014; 16(3): 500.

5. Gupta NP,  Kumar R. Lycopene therapy in idiopathic male infertility–a preliminary report. Int Urol Nephrol. 2002;34(3):369-72.

6. Wen, JC. The Role of Vitamin E in the Treatment of Male Infertility. Nutrition Bytes. 2006; 11(1).

7. Suleiman SA,Ali ME,Zaki ZMS,El  -Malik EMA, Nasr MA. Lipid peroxidation and human sperm motility: protective role of vitamin E. J Androl. 1996;17:530-537.

8. Eskenazi B,Kidd SA,Marks AR,Sloter E,Block G, Wyrobek AJ. Antioxidant intake is associated with semen quality in healthy men. Hum Reprod. 2005;20(4):1006-1012.

Istaknuti proizvodi

Istaknuti proizvodi

Nutrijenti za cjelokupno zdravlje i vitalnost muškog organizma.

33.20