Kombinirana terapija statina i ulja račića krila kod miješane dislipidemije

    5 MIN      ALMAGEA      10.01.2024

Dislipidemija je prepoznata kao vodeći čimbenik rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, a trenutne smjernice usredotočene su na snižavanje LDL kolesterola. Statini su prvi izbor za snižavanje povišene razine LDL kolesterola, međutim, novi pristup u liječenju dislipidemije uključuje kombiniranje provjerene terapije i novih prirodnih terapijskih opcija.

   • Novi pristup liječenju dislipidemije → kombiniranje terapije statinima i novim prirodnim terapijskim opcijama
   • Ulje račića krila može sniziti trigliceride (TGL), povećati HDL kolesterol i poboljšati funkciju endotela
   • pripravci omega-3 masnih kiselina, poput ulja račića krila, poželjna su prirodna terapijska opcija jer ne uzrokuju gastrointestinalne nuspojave
   • Kombiniranje različitih pristupa snižavanju lipida u krvi poput statina i ulja račića krila, povećava šanse za postizanje boljeg lipidnog profila pacijenta
   • Ulje račića krila sadrži EPA i DHA visoke biološke raspoloživosti i antioksidans astaksantin

  Prednosti ulja račića krila

  Brojna su znanstvena istraživanja pokazala kako ulje račića krila ostvaruje blagotvoran učinak na zdravlje ljudi. Dok riblje ulje biološki vrijedne omega-3 masne kiseline EPA i DHA sadrži u obliku triglicerida ili etilnih estera, ulje račića krila sadrži fosfolipidne oblike EPA i DHA i to poglavito u obliku fosfatidilkolina. Njihova polarna struktura osigurava veću biološku dostupnost masnih kiselina EPA i DHA u usporedbi s ribljim uljem (1). Dodatna prednost ulja račića krila je i prirodni sadržaj antioksidansa astaksantina koji, između ostalog, povećava stabilnost omega-3 masnih kiselina i štiti ih od oksidacije. Unos ribljeg ulja često izaziva gastrointestinalne nuspojave poput refluksa, međutim, ulje račića krila u obliku dodatka prehrani, poglavito ono koje dolazi u Licaps® kapsulama, nakon konzumacije ne ostavlja karakteristični riblji miris i okus ili refluks.

  Ulje račića krila može povećati HDL kolesterol i poboljšati funkciju endotela

  Ulje račića krila posjeduje hipolipemična svojstva te se pokazalo kako može smanjiti serumske trigliceride kao i ukupni kolesterol i LDL kolesterol. Također, jedna od prednosti je što ulje račića krila može povećati HDL kolesterol (2). Epidemiološka istraživanja pokazala su kako je uz povišeni LDL kolesterol, niska razina HDL kolesterola neovisan čimbenik rizika za razvoj koronarne bolesti srca. Razina HDL kolesterola snažno je obrnuto povezana sa stopom kardiovaskularnih incidenata (3).

  Ulje račića krila može dovesti do umjerenog smanjenja kardiovaskularnog rizika kroz poboljšanje funkcije endotela i povećanje HDL kolesterola i to kod osoba s dijabetesom tipa 2 koje imaju visoku incidenciju kardiovaskularnih bolesti (4). U časopisu BMJ Open Diabetes Research & Care, 2015. godine objavljeni su rezultati randomiziranog dvostruko slijepog istraživanja u kojem je sudjelovalo 47 ispitanika. Kod ispitanika koji su unosili ulje račića krila tijekom 4 tjedna došlo je do poboljšanja funkcije endotela i smanjenja razine C-peptida te HOMA indeksa u usporedbi s placebom (maslinovo ulje). HOMA indeks model je test inzulinske rezistencije koji procjenjuje stanje funkcije postojećih beta stanica i inzulinske osjetljivosti pomoću podataka razine glukoze natašte i inzulina.

  Ukupno je 34 ispitanika nastavilo tijekom 17 tjedana unositi ulje račića krila te se pokazalo kako je kod tih ispitanika došlo do značajnog poboljšanja funkcije endotela i povećanja HDL kolesterola.

  Utjecaj ulja račića krila na trigliceride

  Kod osoba s miješanom dislipidemijom, nakon monoterapije statinima, može se pojaviti perzistentna hipertrigliceridemija, a povišeni trigliceridi također su neovisan čimbenik rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti (5).

  U časopisu Nutrition Research 2014. godine objavljeno je istraživanje o utjecaju ulja račića krila na razinu serumskih triglicerida, a također su objavljeni i rezultati omega-3 indeksa kod ispitanika. Dvostruko slijepo, randomizirano kliničko istraživanje u kojem je sudjelovalo 300 ispitanika s visokom razinom triglicerida, tijekom 12 tjedana ispitivalo je 4 doze ulja račića krila (0,5 g, 1 g, 2 g ili 4 g), dok je placebo bilo maslinovo ulje. U usporedbi s placebom, ulje račića krila smanjilo je razinu triglicerida za 10,2%, a važno je naglasiti kako utjecaja na LDL kolesterol nije bilo.     Najvažnije otkriće ovog istraživanja bio je upravo porast omega-3 indeksa u skupini koja je unosila ulje račića krila i to za 8, 18, 29 i čak 73% ovisno o uzimanoj dozi, dok je u skupini koja je unosila placebo došlo do smanjenja omega-3 indeksa za 3%.

  Unatoč tome što su istraživači u konačnici radi jače statističke snage testa analizirali zbirne rezultate sve četiri intervencijske skupine koje su uzimale ulje račića krila bez obzira na dozu, možemo zaključiti kako dodatak ulja račića krila može poboljšati status triglicerida što ga uz statine čini dobrim odabirom potporne terapije s ciljem snižavanja višestrukih lipidnih abnormalnosti (6).

  Učinkovitost i sigurnost kombinirane terapije u usporedbi s monoterapijom statinima

  Sistematska meta analiza iz 2018. bavila se procjenom sigurnosti i učinkovitosti monoterapije statinima i kombinacije terapije statinima i omega-3 masnim kiselinama kod dislipidemije. U analizu je uvršteno ukupno 6 istraživanja, a ispitivana je kombinacija 4 g omega dnevno sa statinima 20-40 mg. Znanstvenici su konstatirali kako je kombinacija statina i omega-3 masnih kiselina dovela do značajnijeg smanjenja ukupnog omjera kolesterola i HDL kolesterola. Razlike u razini LDL kolesterola u obje skupine nije bilo, međutim, ispitanici koji su uzimali statine u kombinaciji s visoko doziranim omega-3 masnim kiselinama imali su značajno veći broj gastrointestinalnih nuspojava (7).

  Kombinacija statina i omega-3 masnih kiselina poboljšava lipidni profil, no zbog pitanja sigurnosti, preporuka visokih doza omega-3 masnih kiselina nije ušla u kliničke smjernice utoliko što visoke doze omega-3 nisu uspjele dodatno sniziti LDL kolesterol koji je najvažniji čimbenik za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i povezanih smrti. Stoga su niže dozirani pripravci omega-3 masnih kiselina poželjna prirodna terapijska opcija, poglavito zbog manjka gastrointestinalnih tegoba. Nadalje, učinku terapije lijekovima zasigurno doprinose i  prednosti djelovanja omega-3 masnih kiselina iz ulja račića krila, a radi se o protuupalnom i antioksidacijskom djelovanju te sniženju razine triglicerida. Kombiniranje različitih pristupa snižavanja lipida povećava šanse za postizanje boljeg lipidnog profila pojedinca te je stoga usporedna primjena statina i ulja račića krila preporučljiva kardioprotektivna strategija (8).

  Zaključak

  Kod promišljanja koju dodatnu prirodnu aktivnu tvar uvesti u terapiju s ciljem snižavanja povišenih lipida u krvi, uz statine se omega-3 masne kiseline u obliku ulja račića krila nameću kao logičan, siguran i učinkovit odabir upravo zbog dodatnih poboljšanja lipidnog statusa bez potrebe za laboratorijskim provjerama i bez nuspojava (9).

  Literatura:

  1. Köhler A, Sarkkinen E, Tapola N, Niskanen T, Bruheim I Bioavailability of fatty acids from krill oil, krill meal and fish oil in healthy subjects–a randomized, single-dose, cross-over trial. Lipids Health Dis. 2015 Mar 15; 14():19.

  2. Zhu JJ, Shi JH, Qian WB, Cai ZZ, Li D. Effects of Krill Oil on serum lipids of hyperlipidemic rats and human SW480 cells. Lipids Health Dis 2008 29;7(1):30-22.

  3. Brown WV. “Novel approaches to lipid lowering: What is on the horizon?” Am J Cardiol 2001;87(5A):23B-7B

  4. Lobraico JM1, DiLello LC1, Butler AD1, Cordisco ME1, Petrini JR1, Ahmadi R Effects of krill oil on endothelial function and other cardiovascular risk factors in participants with type 2 diabetes, a randomized controlled trial. BMJ Open Diabetes Res Care. 2015 Oct 14;3(1):e000107

  5. Davidson MH, Stein EA, Bays HE, Maki KC, Doyle RT, Shalwitz RA, Ballantyne CM, Ginsberg HN, COMBination of prescription Omega-3 with Simvastatin (COMBOS) Investigators. Clin Ther. 2007 Jul; 29(7):1354-67.

  6. Berge K, Musa-Veloso K, Harwood M, Hoem N, Burri L Krill oil supplementation lowers serum triglycerides without increasing low-density lipoprotein cholesterol in adults with borderline high or high triglyceride levels. Nutr Res. 2014 Feb; 34(2):126-33.

  7. Choi HD, Chae SM. Comparison of efficacy and safety of combination therapy with statins and omega-3 fatty acids versus statin monotherapy in patients with dyslipidemia: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018;97(50):e13593.

  8. Devasia T et al. Efficacy and safety of a combination therapy of atorvastatin and krill oil versus atorvastatin and niacin in dyslipidemia: a randomized, open, and comparator study. Int J Basic Clin Pharmacol. 2014 Feb;3(1):201-205

  9. Nambi, V., Ballantyne, C.M. Combination Therapy with Statins and Omega-3 Fatty Acids Am J Cardiol 2006; 98(4):34-38

  Istaknuti proizvodi

  Istaknuti proizvodi

  Omega-3 masne kiseline neophodne za normalno funkcioniranje cijelog organizma.

  21.97