Kurkumin i Alzheimerova bolest

    7 MIN      ALMAGEA      09.01.2024

Alzheimerova bolest (AD) najčešći je oblik demencije za koju postoji ograničen odabir terapijskih mogućnosti i lijekova. Učinkovitost farmakoterapije u AD je limitirana i bremenita nuspojavama i visokom cijenom. Stoga postoji velik interes za istraživanjem alternativih terapija i sigurnih prirodnih biološki aktivnih spojeva koji pomažu kod Alzheimerove demencije.

Korijen kurkume dobro je poznat kulinarski sastojak, posebice u južnoj Aziji. U Ayurvedi i tradicionalnoj kineskoj medicini tijekom stoljeća je korišten u liječenju brojnih bolesti, a posebno su cijenjena njegova protuupalna djelovanja i pomoć u cijeljenju rana.

Prema nekim izvorima, niža incidencija Alzheimerove bolesti u Indiji pripisuje se raširenoj konzumaciji kurkume. Naime, učestalost AD među osobama starije dobi između 70 i 79 godina u Indiji je 4,4 puta niža u odnosu na istu dobnu skupinu u SAD.

Novija istraživanja povezala su konzumaciju kurkume u starijoj dobi s boljim kognitivnim funkcijama. Nadalje, neki su prikazi slučajeva ukazali na potencijalne blagotvorne učinke u eksperimentalnom modelu Alzheimerove bolesti, a na tom tragu pokrenuto je i nekoliko kliničkih studija.

Preventivni potencijal kurkumina

Prema istraživanju novijeg datuma objavljenom 2018. godine u časopisu The American Journal of Geriatric Psychiatry, svakodnevni unos kurkumina putem dodatka prehrani može poboljšati pamćenje i raspoloženje osoba s blagim gubitkom pamćenja izazvanim starenjem.

U istraživanju je sudjelovalo 40 odraslih osoba s blagim gubicima pamćenja. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine – placebo skupinu i skupinu koja je dva puta dnevno tijekom 18 mjeseci dobivala 90 mg bioraspoloživog kurkumina. Prije početka istraživanja ispitanici su prošli kognitivno ispitivanje koje se zatim ponavljalo svakih 6 mjeseci. Znanstvenici su na početku i na kraju istraživanja ispitanicima izmjerili i razine kurkumina u krvi te su ih podvrgnuli računalnoj tomografiji (CT) glave kako bi procijenili stanje njihova mozga mjerenjem razina proteina tau i amiloida.

Rezultati istraživanja nakon 18 mjeseci ukazali su na poboljšanje u pamćenju od 28 % kod osoba koje su uzimale kurkumin, popraćeno s blagim poboljšanjem raspoloženja. Također, analizom CT slika glave znanstvenici su uočili smanjenje akumulacije naslaga u regijama mozga zaslužnim za raspoloženje i pamćenje.

Znanstvenici zaključuju da bi višegodišnje uzimanje sigurne doze kurkumina moglo rezultirati značajnim blagodatima za kognitivne sposobnosti. Upravo zbog svojih protuupalnih i antioksidacijskih svojstava kurkumin je svrstan na popis potencijalne terapije kod depresije i Alzheimerove bolesti.

Terapijski potencijal kurkumina u patofiziologiji Alzheimerove bolesti

In vitro studije pokazale su kako kurkumin inhibira agregaciju beta-amiloidnih proteina i beta-amiloidne upale te aktivnost beta – sekretaze i  acetilkolinesteraze. U in vivo studijama, peroralna primjena kurkumina rezultirala je smanjenim taloženjem beta-amiloida , oligomerizacije Aβ i tau fosforilacije u mozgu laboratorijskih životinja. To je rezultiralo i poboljšanjem u ponašanju promatranih životinja. Navedene spoznaje donijele su sasvim novu prizmu za kurkumin koji postaje značajan predmet interesa u istraživanjima Alzheimerove bolesti.

Slika 1: Mehanizmi djelovanja kurkumina kod Alzheimerove bolesti (Izvor: Ann Indian Acad Neurol. 2008; 11(1): 13–19.)

Proces u kojem AD degradira živčane stanice uključuje brojna zbivanja:

   • upalu
   • oksidativna oštećenja
   • formiranje beta-amiloidnih plakova
   • toksičnost metala (slika).

  Studija provedena na UCLA pokazala je da kurkumin pomaže makrofagima da „očiste“ amiloidni plak. Makrofazi igraju važnu ulogu u funkciji imunološkog sustava, a studija Zhanga i suradnika pokazala je kako makrofazi učinkovitije odstranjuju amiloidni plak u prisustvu kurkumina.

  Nekoliko studija pokazalo je kako se kod Alzheimerove bolesti zbivaju različite upalne promjene; mikroglioza, astrocitoza i prisustvo proinflamatornih tvari koje potiču odlaganje beta-amiloidnih proteina. Kurkumin ima snažan protuupalni potencijal te stoga može imati ulogu u pomoći bolesnicima s AD.

  Svoje djelovanje kurkumin ispoljava kroz:

    • inhibiciju ekspresije Egr-1 proteina i aktivnosti vezanja Egr-1 na DNA čime se suprimira upala
    • smanjenje kemotaksije monocita, koja može nastati kao odgovor na kemokine iz aktiviranih mikroglija i astrocita u mozgu
    • inhibira ciklooksigenazu-2 (COX-2), fosfolipaze, transkripcijske faktore i enzime uključene u metabolizam membranskih fosfolipida do prostaglandina
    • utječe na smanjenje otpuštanja reaktivnih kisikovih spojeva (ROS) te smanjuje lučenje proupalnih citokina
    • inhibira aktivnost AP-1, faktora transkripcije uključenog u ekspresiju amiloida, koji je povezan s AD.
   Kurkuminoidi imaju snažna antioksidacijska djelovanja te utječu na smanjenje stvaranja i propagacije slobodnih radikala. Dokazan je i učinak na prevenciju oksidacije LDL-kolesterola te slobodnih radikala koji uzrokuju propadanje neurona, ne samo u AD, nego i u drugim neurodegenerativnim bolestima poput Huntingtonove i Parkinsonove bolesti.

   Istraživanje provedeno na Jawaharlal Nehru University u Indiji pokazalo je kako primjena kurkumina značajno smanjuje lipidnu peroksidaciju i akumulaciju lipofuscina, procesa koji se normalno povećavaju starenjem. Također, kurkumin povećava količinu dostupne superoksid-dismutaze, prirodnog tjelesnog antioksidansa koji se smanjuje starenjem.

   Kombinacija kurkumina i vitamina D u Alzheimerovoj bolesti

   Vitamin D, točnije 1,25-dihidroksikolekalciferol, ima širok spektar djelovanja u ljudskom organizmu. Iako je uloga vitamina D poglavito vezana za mišićni i koštani sustav, u novije vrijeme dokazani su i brojni drugi učinci poput njegove koristi za zdravlje imunološkog, endokrinog i neurološkog sustava.

   Još je zanimljivije otkriće o receptorima vitamina D (VDR) koji su široko rasprostranjeni u tjelesnim stanicama, a odnedavno je poznato da se na VDR mogu vezati i druge molekule, osim samog vitamina D. Američki su znanstvenici ispitali može li se kurkumin vezati za VDR receptor, s obzirom da se kurkumin i vitamin D poklapaju u svojem djelovanju u više mehanizama. Primjerice, otkriveno je kako obje molekule suprimiraju aktivnost NF-kB, signalne molekule poznate po poticanju nastanka karcinoma. Istraživanje na kulturi stanica kolona pokazalo je kako se kurkumin zaista veže za VDR receptore i pokreće istu kaskadu reakcija kao i vitamin D te u konačnici aktivira gene koji sudjeluju u prevenciji karcinoma (CYP3A4, CYP24, p21, TRPV6). Na tom tragu pokrenuta su i istraživanja koja koriste kombinaciju kurkumina i vitamina D kod Alzheimerove bolesti. Istraživanje Masoumija i suradnika pokazalo je sinergijski učinak ove dvije molekule na imunoprofilaksu AD putem makrofaga te pospješeno „čišćenje“ amiloidnih plakova.

   Što možemo zaključiti?

     • Kurkumin je biljni spoj s višestrukim povoljnim djelovanjima u prevenciji i suportivnoj terapiji Alzheimerove bolesti.
     • Zbog sličnih mehanizama djelovanja i afiniteta za iste receptore (VDR), kurkumin je uputno kombinirati s vitaminom D.
     • Sigurnost i neškodljivost primjene kurkumina istražena je brojnim pretkliničkim i kliničkim studijama te je siguran i učinkovit za primjenu uz standardnu terapiju lijekovima.
     • Prilikom odabira pripravka potrebno je dati prednost formulacijama s pospješenom apsorpcijom, budući da slaba apsorpcija nativnog oblika kurkumina limitira terapijsku učinkovitost.

    Autor: prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist

    Literatura:

    1. Kolev TM, Velcheva EA, Stamboliyska BA, Spiteller M. DFT and experimental studies of the structure and vibrational spectra of curcumin. Int J Quantum Chem. 2005;102:1069–79.

    2. Masoumi A, Goldenson B, Ghirmai S, Avagyan H, Zaghi J, Abel K, Zheng X, Espinosa-Jeffrey A, Mahanian M, Liu PT, Hewison M, Mizwickie M, Cashman J, Fiala M. 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 interacts with curcuminoids to stimulate amyloid-beta clearance by macrophages of Alzheimer’s disease patients. J Alzheimers Dis. 2009;17(3):703-17.

    3. Mizwicki MT, Menegaz D, Zhang J, Barrientos-Durán A, Tse S, Cashman JR, Griffin PR, Fiala M. Genomic and nongenomic signaling induced by 1α,25(OH)2-vitamin D3 promotes the recovery of amyloid-β phagocytosis by Alzheimer’s disease macrophages. J Alzheimers Dis. 2012;29(1):51-62.

    4. Mishra S and Palanivelu K. The effect of curcumin (turmeric) on Alzheimer’s disease: An overview. Ann Indian Acad Neurol. 2008; 11(1): 13–19.

    5. Schiborr C, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014;58(3):516-27.

    6. Shen L, Liu L, Ji HF. Regulative effects of curcumin spice administration on gut microbiota and its pharmacological implications. Food Nutr Res. 2017 Aug 9;61(1):1361780. doi: 10.1080/16546628.2017.1361780.

    7.Small GW, Siddarth P, Li Z, Miller KJ, Ercoli L, Emerson ND, Martinez J, Wong PK et al. Memory and Brain Amyloid and Tau Effects of a Bioavailable Form of Curcumin in Non-Demented Adults: A Double-Blind, Placebo-Controlled 18-Month Trial Am J Geriatr Psychiatry 2018; 26(3): 266–277

    8.Zhang L, Fiala M, Cashman J, Sayre J, Espinosa A, Mahanian M, et al. Curcuminoids enhance amyloid -beta uptake by macrophages of Alzheimer’s disease patients. J Alzheimers Dis. 2006;10:1–7.

    Istaknuti proizvodi

    Istaknuti proizvodi

    Održavanje obrambene otpornosti organizma snagom kurkumina i vitamina D.

    20.97