Ulje račića krila i kurkumin – potporna terapija kod bolesti štitnjače

    7 MIN      ALMAGEA      10.01.2024

Štitnjača pripada skupini žlijezda s unutarnjim izlučivanjem, a nalazi se u prednjem dijelu vrata ispred dušnika. Ova žlijezda je odgovorna za proizvodnju i lučenje hormona tiroksina (T4) te trijodtironina (T3) koji upravljaju metaboličkim procesima te imaju ulogu u proizvodnji topline. Važnu ulogu u regulaciji rada štitnjače ima hipofiza koja proizvodi i luči tireotropin (TSH), hormon koji potiče rad štitnjače.

  • Ulje krila i kurkumin prirodni su sastojci s povoljnim djelovanjem kod bolesti štitnjače
  • Ulje krila izvor je najčišćeg i najučinkovitijeg oblika blagotvornih omega – 3 masnih kiselina
  • Neškodljivost kurkumina dokazana je brojnim studijama, a prednost treba dati formulacijama s poboljšanom bioraspoloživosti

U većini slučajeva, poremećaje funkcije štitnjače uzrokuju autoimune bolesti štitnjače. Autoimuna upala štitnjače, odnosno Hashimotov ili kronični tireoiditis, obilježena je infiltracijom štitnjače limfocitima i propadanjem tkiva štitnjače uslijed kojeg postepeno dolazi do smanjene funkcije štitnjače, odnosno razvoja hipotireoze. Hipotireoza se smatra najčešćim poremećajem rada štitnjače, a učestalost pojave raste s dobi.

Također, autoimune bolesti štitnjače uzrokuju i hipertireozu, odnosno pojačan rad štitnjače. Bolest je poznata kao difuzna hipertireoza ili Basedowljeva bolest, a za njenu pojavu odgovorna su protutijela koja potiču štitnjaču na pojačan rad. Hipertireoza se pojavljuje u svakoj životnoj dobi, a najčešća je u žena u dobi od 30 do 50 godina.

Ulje krila kao izvor omega-3 masnih kiselina

Ulje antarktičkog račića krila (Euphausia superba) izvor je omega – 3 masnih kiselina; eikozapentaenske (EPA) te dokozaheksaenske (DHA) masne kiseline. Specifičnost EPA i DHA masnih kiselina u ulju krila jest fosfolipidni oblik sličan strukturi EPA i DHA u humanim stanicama i staničnim organelima, što olakšava njihovu apsorpciju u ciljana tkiva (1).

Kada je riječ o autoimunim bolestima štitnjače, kao što je Hashimotov tireoiditis, poznato je kako je u pozadini bolesti prisutna kronična upala.

Omega – 3 masne kiseline posjeduju snažno protuupalno djelovanje, a istraživanja pokazuju kako mogu smanjiti aktivnost bolesti, kao i upotrebu protuupalnih lijekova (2). 

Hormoni štitnjače imaju važnu ulogu u održavanju homeostaze kardiovaskularnog sustava, utječući poglavito na funkciju miokarda, vazodilataciju, ali i funkciju endotela. Klinički dokazi o negativnom utjecaju poremećaja u radu štitnjače na kardiovaskularni sustav dobro su dokumentirani. Tako je poznato da hipotireoza može imati utjecaj na kontraktilnost srčanog mišića, vaskularnu rezistenciju, krvni tlak, kao i srčani ritam (3). Hipertireoza također uzrokuje poremećaje u radu kardiovaskularnog sustava, a osim tahiaritmije, zabilježena je pojava sistoličkih i dijastoličkih disfunkcija (4).

Hipertireoza se često povezuje s abnormalnostima u radu jetre. Rezultati istraživanja objavljenog 2016. godine u časopisu Pathophysiology pokazali su kako omega – 3 masne kiseline utječu na smanjenje oksidacijskog stresa, razine TNF-α te interleukina 1 β iz obitelji citokina kod disfunkcije jetre uzrokovane hipertireozom.

Zahvaljujući kardioprotektivnom učinku omega – 3 masnih kiselina, ulje krila prirodna je pomoć u prevenciji i suportivnoj terapiji kardiovaskularnih bolesti (1). Spomenuti terapijski učinak omega – 3 masnih kiselina znanstvenici objašnjavaju trima mehanizmima: antioksidacijskim, protuupalnim i antifibrotičkim djelovanjem (5).

Selen

Štitnjaču karakterizira visoka tkivna koncentracija selena (0,2–2 mcg/g) i selenoproteina, bitnih za rad imunološkog sustava. Štoviše, niti jedan organ u tijelu ne sadrži toliko visoku koncentraciju selena po gramu tkiva. Selen igra ključnu ulogu u proizvodnji hormona štitnjače. Nedostatak ovog mikroelementa negativno utječe na metabolizam hormona štitnjače na način da inhibira sintezu i aktivnost jodotironin dejodinaze, enzima koji je odgovoran za pretvorbu T4 oblika u metabolički aktivniji T3 oblik (6).

Čak i u situaciji restrikcije unosa selena, štitnjača nastoji zadržati njegove visoke vrijednosti. Kod Hashimotovog tireoiditisa u većine bolesnika bilježe se povećane vrijednosti  anti-TPO antitijela, a prisutnost tih antitijela oštećuje štitnjaču. Tijekom proteklih godina provedeno je nekoliko intervencijskih studija u kojima je  kao suportivna terapija kod autoimunog tireoiditisa, korišten selen u obliku dodatka prehrani u dozama od 80 – 200 mcg u trajanju od 3 – 12 mjeseci, a rezultati su zabilježili sniženje anti-TPO antitijela od 21 – 62 % (7).

Kurkumin – prirodni polifenolni spoj

Kurkumin je polifenolni spoj koji potječe iz korijena kurkume (lat. Curcuma longa), a odgovoran je za specifičnu žutu boju ove biljke. Dosadašnja istraživanja pokazuju kako kurkumin posjeduje snažno antioksidacijsko, protuupalno i imunomodulatorno djelovanje, što je posebice korisno kod autoimunih bolesti, kao što je Hashimotov tireoiditis (8,9).

Povišene razine hormona štitnjače, koje za posljedicu imaju razvoj hipertireoze, mogu utjecati na pojavu oksidacijskog stresa u mozgu. Rezultati istraživanja objavljenog 2013. godine u časopisu Neurological Sciences pokazali su kako kurkumin može utjecati na regulaciju razine antioksidacijskih enzima i smanjenje razine oksidacijskog stresa u mozgu (10).

Antikarcinogena svojstva kurkumina također su dobro dokumentirana. Znanstvenici smatraju kako kurkumin može biti učinkovit u inhibiciji rasta tumora, te može biti koristan u liječenju karcinoma štitnjače (11). Naime, studije pokazuju kako kurkumin senzibilizira karcinogene stanice štitnjače kod primjene terapije radioaktivnim jodom (12). Osim toga, poznat je i utjecaj kurkumina na brojne biokemijske procese u cilju inhibicije metastaziranja karcinoma štitnjače (11, 13).

Uloga vitamina D kod bolesti štitnjače

Procjenjuje se da više od milijarde ljudi diljem svijeta ima nedostatak vitamina D zbog čega se s pravom govori o „pandemiji“ hipovitaminoze vitamina D te se razmatraju teške posljedice za javno zdravstvo. Iako je fiziološka uloga vitamina D poglavito vezana uz održanje muskuloskeletnog sustava, biološka svojstva, ovog relativno jednostavnog spoja, sežu puno dalje od održavanja homeostaze kalcija i fosfata (14). Zanimljiv je podatak kako se vitamin D u istraživanjima često dovodi u poveznicu s duljinom telomera koja se pak povezuje s dugovječnosti – uvjetovanom prevencijom kroničnih bolesti (15).

Nekoliko se istraživanja bavilo proučavanjem veze između razine vitamina D i hipotireoze, a rezultati pokazuju da oboljeli od hipotireoze pate od nedostatka vitamina D i da je njegova razina u negativnoj korelaciji s razinom TSH (14).  

Znanstvene studije novijeg datuma proučavale su učinak uzimanja vitamina D u obliku dodatka prehrani u osoba s hipotireozom. Tako su rezultati dvostruko slijepe randomizirane studije kontrolirane placebom, objavljeni 2018. godine u časopisu Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, pokazali kako je uzimanje vitamina D tijekom 12 tjedana u dozi od 50 000 IU tjedno, u odnosu na placebo, poboljšalo razinu serumskog TSH i koncentraciju kalcija u osoba s hipotireozom (16).

Vitamin D se također pokazao važnim regulatorom imunološkog odgovora, čije djelovanje nije jednoznačno, već ovisi o vrsti imunološkog podražaja. Posljedica toga su često zapanjujući rezultati istraživanja, kao što su sposobnost inhibicije razvoja autoimunih bolesti, poput autoimunog tireoiditisa. Pregledni rad objavljen 2018. godine u časopisu Endocrine proučavao je utjecaj vitamina D kao dodatka prehrani u liječenju autoimunog tireoiditisa, a uključio je šest randomiziranih kontroliranih studija s ukupno 344 ispitanika. Rezultati su pokazali kako je uzimanje vitamina D tijekom šest mjeseci utjecalo na smanjenje serumske razine anti – TPO i anti -TG antitijela štitnjače u osoba s autoimunim tireoiditisom (17).

Zaključak

Bolesti štitnjače predstavljaju ozbiljan javnozdravstveni problem diljem svijeta, a prevencija te pravovremena dijagnostika i liječenje uzroka bolesti najbolji su način smanjenja ovog problema na globalnoj razini.

Ulje krila i kurkumin u kombinaciji sa selenom i vitaminom D prirodni su sastojci koji zbog svojeg dokazano blagotvornog djelovanja mogu pomoći u prevenciji i liječenju poremećaja u radu štitnjače.

Literatura:

1. Kidd PM. Omega-3 DHA and EPA for Cognition, Behavior, and Mood: Clinical Findings and Structural- Functional Synergies with Cell Membrane Phospholipids. Altern Med Rev. 2007; 12 (3): 207-227.

2. Simopoulos AP. Omega-3 Fatty Acids in Inflammation and Autoimmune Diseases. J Am Coll Nutr. 2002; 21(6): 495-505.

3. Udovcic M, Herrera Pena R, Patham B, Tabatabai L, Kansara A. Hypothyroidism and the Heart. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2017; 13(2): 55–59.

4. Ertek S, Cicero AF. Hyperthyroidism and cardiovascular complications: a narrative review on the basis of pathophysiology. Arch Med Sci. 2013; 9(5): 944–952.

5. Gomaa AMS, El-Aziz EAA. Omega-3 fatty acids decreases oxidative stress, tumor necrosis factor-alpha, and interleukin-1 beta in hyperthyroidism-induced hepatic dysfunction rat model. Pathophysiology. 2016; 23(4): 295–301.

6. Arthur JR, Nicol F, Beckett GJ. The role of selenium in thyroid hormone metabolism and effects of selenium deficiency on thyroid hormone and iodine metabolism. Biol Trace Elem Res. 1992;34(3):321-325.

7. Gärtner R, Gasnier BC, Dietrich JW, Krebs B, Angstwurm MW. Selenium supplementation in patients with autoimmune thyroiditis decreases thyroid peroxidase antibodies concentrations. J Clin Endocrinol Metab. 2002; 87: 1687–1691.

8. Bright JJ. Curcumin and autoimmune disease. Adv Exp Med Biol. 2007; 595: 425-451.

9. Menon VP, Sudheer AR. Antioxidant and anti-inflammatory properties of curcumin. Adv Exp Med Biol. 2007; 595: 105-125.

10. Jena S, Dandapat J, Chainy GB. Curcumin differentially regulates the expression of superoxide dismutase in cerebral cortex and cerebellum of L-thyroxine (T₄)-induced hyperthyroid rat brain. Neurol Sci. 2013;34(4): 505-510.

11. Zhang CY, Zhang L, Yu HX, Bao JD, Sun Z, Lu RR. Curcumin inhibits invasion and metastasis in K1 papillary thyroid cancer cells. Food Chem. 2013; 139(1-4): 1021-1028.

12. Hosseinimehr SJ, Hosseini SA. Radiosensitive effect of curcumin on thyroid cancer cell death induced by radioiodine-131. Interdiscip Toxicol. 2014; 7(2): 85-88.

13. Xu X, Qin J, Liu W. Curcumin inhibits the invasion of thyroid cancer cells via down-regulation of PI3K/Akt signaling pathway. Gene. 2014; 546(2): 226-232.

14. Vranešić Bender D i sur. Smjernice za primjenu vitamina D, Liječ Vjesn 2016; 138: 127-128.

15. Mohsen Mazidi M, Michos ED, Banach M. The association of telomere length and serum 25-hydroxyvitamin D levels in US adults: the National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Med Sci. 2017; 13(1): 61–65.

16. Talaei A, Ghorbani F, Asemi Z. The Effects of Vitamin D Supplementation on Thyroid Function in Hypothyroid Patients: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial. Indian J Endocrinol Metab. 2018; 22(5): 584-588.

17. Wang S, Wu Y, Zuo Z, Zhao Y, Wang K. The effect of vitamin D supplementation on thyroid autoantibody levels in the treatment of autoimmune thyroiditis: a systematic review and a meta-analysis. Endocrine. 2018; 59(3): 499-505.

Istaknuti proizvodi

Istaknuti proizvodi

Održavanje obrambene otpornosti organizma snagom kurkumina i vitamina D.

20.97 

Omega-3 masne kiseline neophodne za normalno funkcioniranje cijelog organizma.

21.97