Uloga omega – 3 masnih kiselina u upalnim procesima

    5 MIN      ALMAGEA      15.01.2024

Danas se smatra kako upalni procesi u organizmu značajno doprinose razvoju brojnih kroničnih bolesti. Proučavanjem omega – 3 masnih kiselina ustanovljeno je kako one imaju utjecaj na suzbijanje upalnih procesa. Mehanizam djelovanja obuhvaća promjenu u transkripciji ključnih upalnih gena. Osim toga, omega – 3 masne kiseline natječu se s omega–6 masnim kiselinama za iste enzime, čime se sintetizira manje medijatora upale. Omega–3 masne kiseline imaju još jednu prednost, a to je da se mogu pretvoriti u protuupalne molekule poput resolvina, protektina i endokanabinoida.

Ulje krila kao superiroran oblik omega – 3 masnih kiselina

Sitni morski račić latinskog naziva Euphausia superba već više od desetljeća intrigira znanstvenu zajednicu zbog sadržaja omega-3 masnih kiselina koje su u ulju krila dostupne u posebnom obliku. U ulju krila, glavnina EPA (eikosapentaenska) i DHA (dokosaheksaenska) vezana je na fosfolipide, posebice fosfatidil kolin.  Tako vezane masne kiseline učinkovito se prenose po tijelu i ugrađuju u stanične membrane. Kada EPA i DHA postanu dijelom stanične membrane, mogu utjecati na fluidnost, signalne i metaboličke procese u stanici.

Kemijski oblik omega-3 masnih kiselina pogodan je i kad je riječ o apsorpciji iz probavnog sustava, jer fosfolipidi masnih kiselina ne zahtijevaju žučne soli za probavu – oni spontano formiraju micele, topljivi su u vodi i tako imaju olakšanu apsorpciju.

Više je istraživanja uspoređivalo učinke ulja krila i konvencionalnih pripravaka ribljeg ulja, a rezultati sustavno ukazuju na bolju bioraspoloživost ulja krila. Kada se usporedi razina EPA i DHA u tim pripravcima, zaključuje se da je potrebna gotovo dvostruko niža doza EPA+DHA iz ulja krila u usporedbi s omega-3 masnim kiselinama iz ribljeg ulja za isti ili bolji učinak.

Sinergija omega – 3 masnih kiselina, vitamina E i selena

Blagotvorni učinci ulja krila najvećim dijelom potječu od višestruko nezasićenih masnih kiselina EPA i DHA, međutim, u ulju se nalaze i vitamini A i E, crveni pigment astaksantin posebna vrsta flavonoida i fosfatidil-kolin, sve redom supstance s antioksidacijskim djelovanjem. Stoga ulje račića krila ima dvojaku ulogu – protuupalno djelovanje uvriježeno za sadržaj EPA i DHA, ali i antioksidacijsko djelovanje.

Autor: Nutricionistički tim Vitaminoteke

Literatura:

1. Calder PC. Polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: New twists in an old tale. Biochimie. 2009;91:791–795.

2. Calder PC. Dietary modification of inflammation with lipids. Proc NutrSoc. 2002;61:345–358.

3. Serhan CN, Gotlinger K, Hong S, Arita M. Resolvins, docosatrienes, and neuroprotectins, novel omega-3-derived mediators, and their aspirin-triggered endogenous epimers: an overview of their protective roles in catabasis. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2004;73:155–172.

4. Ramprasath, V.R., Eyal, I., Zchut, S., Jones, P.J.H. Enhanced increase of omega – 3 index in healthy individuals with response to 4-week n-3 fatty acid supplementation from krill oil versus fish oil. Lipids Health Dis. 2013 12: 178

5. Ulven SM, Kirkhus B, Lamglait A, Basu S, Elind E, Haider T, Berge K, Vik H, Pedersen JI: Metabolic Effects of Krill Oil are Essentially Similar to Those of Fish Oil but at Lower Dose of EPA and DHA, in Healthy Volunteers. Lipids 2011, 46(1):37-46.

6. Winther B, Hoem N, Berge K, Reubsaet L: Elucidation of Phosphatidylcholine Composition in Krill Oil Extracted from Euphausia superba. Lipids 2010, 46(1):25-36.

Istaknuti proizvodi

Istaknuti proizvodi

Omega-3 masne kiseline neophodne za normalno funkcioniranje cijelog organizma.

21.97