Kvaliteta naše usluge i proizvoda uvijek je konstantna – što smo potvrdili uvođenjem ISO normi 9001 i 14001

ALMAGEA NOVOSTI     5 MIN      ALMAGEA      12.02.2024

Način našeg poslovanja, kojeg razvijamo od osnutka tvrtke Almagea, željeli smo standardizirati u cilju osiguranja kontinuiranog unaprjeđenja sa željom da nastavimo rasti i razvijati se te biti bolji svake godine. Ulaskom u desetu godinu poslovanja uveli smo norme ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom i 14001 sustava upravljanja zaštitom okoliša.

Ovim certifikatima osnažili smo percepciju naše tvrtke od strane poslovnih partnera i kupaca te učvrstili poziciju na tržištu, potvrđujući da je kvaliteta naše usluge i proizvoda konstanta. Važan aspekt našeg poslovanja odnosi se na očuvanje i život u skladu s prirodom što nas je motiviralo da ga certificiramo te još predanije brinemo o budućnosti okoliša. Ujedno, ovime smo dali obećanje sebi, ali i našim zainteresiranim stranama da su kvaliteta u svemu što radimo naš imperativ.

ISO 9001

ISO 9001 je temeljni sustav upravljanja, primjenjiv u svakoj organizaciji, koji doprinosi poboljšanju njenih sveukupnih performansi i pruža zdrave temelje za inicijative održivog razvoja te nadogradnje ostalih sustava upravljanja. Ovu svjetsku normu za organizaciju poslovanja prihvatilo je preko 100 država svijeta, a temelji se na procesnom pristupu, koji uključuje Plan-Do-Check-Act ciklus (PDCA) i razmišljanje na temelju upravljanja rizicima. Procesni pristup omogućava organizaciji da pomno planira svoje procese i njihovo međudjelovanje.

ISO 14001

ISO norma 14001 osigurava sveukupni okvir za upravljanje okolišem i integrira taj okvir s cjelokupnom aktivnošću vođenja poslovanja. ISO 14001 upućuje tvrtku kako uspostaviti disciplinirani sustav za dostizanje postavljenih ciljeva u pogledu okoliša, usklađenih s relevantnom zakonskom regulativom, kako funkcionirati u skladu s definiranom politikom i procedurama te kako provoditi procjene u cilju osiguranja potpune usklađenosti i kontinuiranog poboljšanja. ISO 14001 prepoznaje da svi sustavi upravljanja, bez obzira da li je riječ o sustavu sigurnosti, kvalitete ili okoliša, moraju osigurati definiran i organiziran pristup relevantnim aktivnostima, zadovoljavajući pri tome poslovne potrebe na svim razinama.