Nagradna igra: 3 mjeseca do zdravijeg srca

ALMAGEA NOVOSTI     8 MIN      ALMAGEA      23.10.2023

Pravilnik nagradne igre “3 mjeseca do zdravijeg srca”

Članak 1. ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira ALMAGEA d.o.o., Ulica Julija Knifera 4, 10020 Zagreb, Republika Hrvatska. OIB: 23349571806 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2. TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradna igra „3 mjeseca do zdravijeg srca“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Facebook stranici Almagee.

Nagradni natječaj traje od 17. listopada 2020. godine s početkom u 12:00 h do 24. listopada 2020. godine do 23:59 h, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Osoba koja se prijavi za sudjelovanje na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3. PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj web stranici Organizatora.

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Cilj Natječaja je da Sudionik u komentaru pošalje teksutalno, slikom ili videom 3 načina na koji čuva svoje zdravlje. Prihvaćanjem ovih pravila Natječaja Sudionik pristaje da se komentari (vizualni i tekstualni) koriste na svim Almagea društvenim kanalima.

Organizator neće imati pristup korisnikovim podacima osim onih podataka koji su javno dostupni na društvenoj mreži Facebook. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 6. ODABIR DOBITNIKA

Dobitnicima će se smatrati deset Sudionika Nagradnog natječaja koji su prema odabiru stručnog žirija ponudili najkreativnija rješenja postavljenog zadatka.

Dobitnik/dobitnici Nagradnog natječaja bit će objavljeni u roku od 3 (slovima: tri) radna dana nakon završetka Nagradnog natječaja, odnosno do 28.10.2020. godine na Facebook stranici Almagee.

Članak 7. FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada sastoji se od 10 pojedinačnih 3-mjesečnih suplementacija KRILL OIL CARDIO+ dodatka prehrani.

Svaki dobitnik dobiva po jednu 3-mjesečnu suplementaciju KRILL OIL CARDIO+ dodatka prehrani odnosno 3 komada KRILL OIL CARDIO+. Jedan Sudionik nagradu može osvojiti samo jednom.

Članak 8. KAKO PREUZETI NAGRADU

Po završetku Natječaja, deset će dobitnika o osvojenoj nagradi biti obaviješteno putem komentara na Facebook objavi nagradne igre na kojoj se odvijao Natječaj te u Facebook porukama.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili prenijeti na neku drugu osobu. Rok dostave nagrade je 15 dana od dana proglašenja dobitnika.

Članak 9. SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

sudionik prekrši Pravila;

 • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • se ne pridržavaju teme Natječaja;
 • sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom

Članak 10. POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača s istim emailom, odnosno kućnom adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj. 

Članak 11. PUBLICITET 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u vizualnom i/ili tekstualnom obliku može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebook-om te ga ne promiče niti sponzorira. Podaci se daju isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja tvrtki Almagea d.o.o., a ne Facebooku. Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih Sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj ispod Facebook objave s nagradnim natječajem Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat će se ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj ispod Facebook objave s nagradnim natječajem (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da Organizator ima sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju tvrtki Almagea d.o.o. dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 12. VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA/PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke kao i osobne podatke osobe kojoj će se slati nagrada, a koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

 1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade,
 2. Dostavljanja nagrade Sudioniku.

Članak 13. PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na almagea@almagea.hr imaju pravo:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio.
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio.
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio.
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Članak 14. OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA 

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Sudionicima s povezanim tvrtkama.

Organizator pruža određene usluge preko trećih strana. Treća strana provodi u ime Organizatora i za njezin račun određene aktivnosti kao što je organizacija isporuke Nagrade.

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Članak 15. OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici će biti objavljeni u komentaru ispod objave nagradnog Natječaja na službenoj Facebook stranici Organizatora. Po završetku Natječaja bit će objavljeno 10 dobitnika.

Članak 16. POREZI 

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama. 

Članak 17. U SLUČAJU SPORA 

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 18. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Almageinoj Facebook stranici.