Opći uvjeti prodaje

08.03.2021.

Naši opći uvjeti prodaje dat će vam sve potrebne informacije prije kupovine kako bi proces i iskustvo online kupovanja kod nas bili transparentni, razumljiviji, lakši i jednostavniji.  Molimo vas da pažljivo pročitate dolje navedene informacije.

1. KORIŠTENJE

ALMAGEA internetska stranica (www.almagea.hr) se može koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje. Korištenjem internetske stranice www.almagea.hr („Internetska stranica“) i internetske trgovine www.almagea.hr/shop („Internetska trgovina“) obvezujete se poštivati ove Opće uvjete prodaje („Opći uvjeti prodaje“).

Molimo Vas da sadržaj stranice Opći uvjete prodaje obavezno pažljivo pročitate prije korištenja Internetske stranice odnosno Internetske trgovine odnosno prije naručivanja proizvoda od Almagea d.o.o. elektroničkim putem. Kada posjećujete naše Internetske stranice u svrhu informiranja o proizvodima ili pristupate kupnji naših proizvoda putem Internetske trgovine ili naručujete naše proizvode elektroničkim putem,  smatra se da ste se upoznati s ovim Općim uvjetima i da ste s njima suglasni. U slučaju da niste suglasni s ovim Općim uvjetima, molimo da ne koristite našu Internetsku stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili informiranja o istima odnosno da od Almagea d.o.o. ne naručujete naše proizvode elektroničkim putem, već da u tu svrhu osobno posjetite naše partere, gdje će Vam stručno osoblje dati sve potrebne informacije i gdje možete ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana. Popis naših partnera možete pronaći u izborniku Gdje kupiti.

Ovi Opći uvjeti imaju i učinak predugovorne obavijesti iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15, 14/19).

Preuzimanje Općih uvjeta u formatu podobnom za ispis moguće je klikom na Opći uvjeti.

 

2. UVJETI KUPNJE

Naručivanjem proizvoda od Almagea d.o.o. elektroničkim putem i/ili korištenjem Internetske trgovine smatra se da ste upoznati s ovim Općim uvjetima i važećim cijenama proizvoda objavljenima stranici Dodaci prehrani te da iste prihvaćate. Almagea d.o.o. nije odgovorna za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što niste pročitali Opće uvjete.

Postupak, kao i uvjeti kupnje/prodaje proizvoda elektroničkim putem i/ili putem Internetske trgovine definirani su sljedećim parametrima: narudžba, otprema, plaćanje, dostava, reklamacija robe.

Isporučitelj naručenih proizvoda je:

Almagea d.o.o.

Ulica Julija Knifera 4

10 020 Zagreb

OIB: 23349571806

Za naše kontakt podatke molimo pogledajte izbornik Kontakt.

Almagea d.o.o. omogućuje kupcima kupnju proizvoda koji su navedeni u Internetskoj trgovini putem Internetske trgovine i putem narudžbe poslane elektroničkom poštom na almagea@almagea.hr. U smislu ovih Općih uvjeta, kupcem se smatra svaka osoba koja elektroničkim putem naruči barem jedan proizvod, a u slučaju kupnje putem Internetske trgovine, i popuni tražene podatke u obrascu za registraciju. Sve cijene proizvoda izražene su u kunama (kn) s uključenim PDV-om.

3. NARUČIVANJE PROIZVODA

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem, elektroničkom poštom (emailom) ili putem Internetske trgovine.

U slučaju naručivanja proizvoda elektroničkom poštom, roba se smatra naručenom u trenutku kada Almagea d.o.o. zaprimi narudžbu. Na email adresu s koje ste poslali narudžbu dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena. Potvrda o zaprimanju narudžbe sadržava proizvode koje ste naručili i ukupnu cijenu narudžbe, kao i vezu (link) na ove Opće uvjete, čime se smatra da je Almagea d.o.o. ispunila obvezu dostave ugovora kupcu. Ukoliko ne zaprimite ovakvu potvrdu, molimo da nas kontaktirate na jedan od načina navedenih u izborniku Kontakt.

Kupnja proizvoda putem Internetske trgovine započinje odabirom opcije Dodaj u košaricu, čime se odabrani proizvod automatski sprema u košaricu. Kupnja proizvoda spremljenih u košaricu je moguća u svojstvu gosta ili u svojstvu registriranog korisnika, nakon unosa podataka o kupcu (podaci za naplatu) i o adresi za dostavu, koji će se automatski prikazati u košarici, odabirom opcije Dodaj u košaricu. Roba se smatra naručenom u onom trenutku kada kupac izvrši cijeli proces narudžbe. Na email adresu kojom ste se registrirali kao kupac dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena. Potvrda o zaprimanju narudžbe sadržava proizvode koje ste naručili i ukupnu cijenu narudžbe, kao i vezu (link) na ove Opće uvjete, čime se smatra da je Almagea d.o.o. ispunila obvezu dostave ugovora kupcu. Ukoliko ne zaprimite ovakvu potvrdu, molimo Vas provjerite nalaze li se naručeni proizvodi u Vašoj košarici nakon prijave. Ukoliko je košarica prazna, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate na jedan od načina navedenih u izborniku Kontakt.

Almagea d.o.o. se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode. Ukoliko Almagea d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, narudžba će biti umanjena za taj proizvod, o čemu ćete biti obaviješteni putem prethodno navedene potvrde narudžbe. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

4. OPCIJE KUPNJE PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE

Prilikom naručivanja proizvoda putem Internetske trgovine, kupac vrši odabir između jednokratne kupnje, odabirom opcije Dodaj u košaricu, i pretplate, odabirom opcije Pretplati se.

Jednokratna kupnja

Pod jednokratnom kupnjom podrazumijeva se jednokratna narudžba jednog ili više proizvoda.

Cijena proizvoda prilikom jednokratne kupnje obuhvaća cijenu proizvoda obuhvaćenih narudžbom, kako je ista objavljena na Internetskoj trgovini Dodaci prehrani,  s uključenim PDV-om („redovna cijena“). Uvozne carine, troškovi carinjenja, porezi i naknade vezani uz uvoz proizvoda nisu uključeni u redovnu cijenu, već su kupci dužni prethodno, prije narudžbe, provjeriti postoje li isti i, ako da, u kojem iznosu.

Pretplata

Pretplatnički odnos zasniva se naručivanjem jednog ili više proizvoda uz primjenu opcije Pretplati se, a obvezuje od dana kada je kupcu poslana potvrda o zaprimanju takve narudžbe do isteka odabranog razdoblja pretplate. Predmet pretplatničkog ugovora je isporuka i dostava proizvoda obuhvaćenih pretplatom od strane Almagea d.o.o., uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene pretplate) od strane kupca.

Kupac bira trajanje pretplatničkog odnosa odabirom između jedne od ponuđenih opcija na Internetskoj trgovini.

Pretplatom kupac ostvaruje popust na redovnu cijenu svih proizvoda obuhvaćenih pretplatom, kao i besplatnu dostavu proizvoda obuhvaćenih pretplatom. Iznos popusta na redovnu cijenu proizvoda ovisi o odabranom trajanju pretplate.

Cijena pretplate obuhvaća cijenu s popustom svih proizvoda obuhvaćenih pretplatom, s uključenim PDV-om. Uvozne carine, troškovi carinjenja, porezi i naknade vezani uz uvoz proizvoda nisu uključeni u cijenu pretplate, već su kupci dužni prethodno, prije narudžbe, provjeriti postoje li isti i, ako da, u kojem iznosu.

Ugovor o pretplati prestaje istekom odabranog razdoblja pretplate.

Kako bi pretplata na proizvod bila uspješno izvršena, potrebno je ulogirati se na Moj Profil na Almagea web stranici.

5. PLAĆANJE PROIZVODA

Kupac plaća proizvode po cijeni koja je navedena u potvrdi narudžbe.

U slučaju jednokratne kupnje, kupac naručene proizvode plaća na jedan od sljedećih  načina:

 • debitnom karticom
 • kreditnom karticom
 • pouzećem
 • virmanom

U slučaju sklapanja pretplatničkog ugovora, kupac proizvode obuhvaćene pretplatom plaća na jedan od sljedećih  načina:

 • debitnom karticom
 • kreditnom karticom

Pretplata se plaća mjesečno, prije otpreme proizvoda kupcu, za sve proizvode koji se kupcu isporučuju tijekom svakog mjeseca trajanja pretplate.

Sve cijene su izražene i plaćaju se u kunama.

Osim u slučaju pretplate ili kupnje dva ili više proizvoda u okviru jedne narudžbe, trošak dostave dodatno se zaračunava na cijenu proizvoda, prema Cjeniku dostave kojeg možete pronaći na stranici Više o načinu plaćanja i dostavi.

6. OTPREMA PROIZVODA

Naručeni proizvodi  biti će složeni i zaštićeni kako bi se spriječila moguća oštećenja prilikom  transporta. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručenih proizvoda provjeriti moguća oštećenja te ih odmah reklamirati dostavljaču, te vratiti isporučene proizvode na kojima su vidljiva vanjska oštećenja. U suprotnom, naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

7. DOSTAVA PROIZVODA

Pod dostavom proizvoda smatra se predaja proizvoda obuhvaćenih pojedinačnom narudžbom odnosno pretplatom u posjed kupcu ili trećoj osobi koju je odredio kupac.

Sve naručene proizvode dostavljamo putem ugovorene kurirske službe. Cijena dostave ovisi o vrijednosti naručene robe.

U slučaju da kupac iz neopravdanog razloga odbije primiti dostavu proizvoda ili ne preuzme proizvod od ugovorene kurirske službe za dostavu te se proizvod vrati na adresu Almagea d.o.o., Almagea d.o.o. ima pravo od kupca naplatiti troškove povrata proizvoda sukladno važećem cjeniku kurirske službe, a temeljem dokaza o nastalom trošku dostave i računa kojeg će Almagea d.o.o. ispostaviti kupcu po navedenoj osnovi, s dospijećem od 15 dana. Više pogledajte na stranici Više o načinu plaćanja i dostavi.

8. REKLAMACIJA I POVRAT PROIZVODA

U slučaju povrata proizvoda kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju dostavljaču. Kupac ima pravo na povrat proizvoda u sljedećim slučajevima:

isporuka proizvoda koji nije naručen odnosno obuhvaćen pretplatom

isporuka proizvoda koji ima grešku ili oštećenja

ako je pravo potrošača na povrat proizvoda propisano prisilnim propisima.

Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom i ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču.

9. UPITI I PRITUŽBE

U slučaju da imate upit ili pritužbu u vezi kupnje proizvoda iz našeg asortimana elektroničkim putem (Internetska trgovina i email narudžba), molimo da istu uputite na almagea@almagea.hr. Almagea d.o.o. će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaš upit odnosno pritužbu, kao i poduzeti sve razumne mjere za otklanjanje razloga zbog kojih je pritužba upućena.

10. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo u roku od 14 dana od dana dostave jednokratno naručenih proizvoda odnosno, u slučaju pretplate, od dana prve dostave proizvoda, jednostrano raskinuti ugovor o kupnji proizvoda / pretplatnički ugovor putem Internetske trgovine ili elektroničkom poštom poslanom na almagea@almagea.hr, bez navođenja razloga („jednostrani raskid ugovora“). Istekom navedenog roka kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju da je istom isporukom obuhvaćeno više komada proizvoda koji su dio iste isporuke, ali se kupcu isporučuju odvojeno odnosno u više pošiljki, rok za jednostrani raskid ugovora započinje od dana dostave zadnje pošiljke koja predstavlja dio iste isporuke. U slučaju pretplate, svi proizvodi koji se kupcu isporučuju za pojedini mjesec trajanja pretplate smatraju se dijelom iste isporuke.

Kupac mora obavijestiti Almagea d.o.o. o korištenju prava na jednostrani raskid ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid i to jasnom i  nedvosmislenom pisanom izjavom upućenom preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Almagea d.o.o. ili elektroničkom poštom poslanom na almagea@almagea.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, kontakt broj telefona ili adresu elektroničke pošte, datum narudžbe odnosno zasnivanja pretplate te naziv i količinu proizvoda za koje kupac koristi pravo na jednostrani raskid ugovora. Za jednostrani raskid ugovora možete koristiti i obrazac izjave kojeg možete vidjeti u ovom dokumentu.

Almagea d.o.o. će bez odgađanja, na adresu elektroničke pošte koju je kupac naveo u izjavi o jednostranom raskidu ugovora ili, ako kupac istu nije naveo u izjavi o jednostranom raskidu, na elektroničku adresu kupca navedenu prilikom narudžbe proizvoda, dostaviti kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz raskinutog ugovora o kupnji / pretplatničkog ugovora odnosno dužne su vratiti jedna drugoj sve što su primile na temelju ugovora kojeg je kupac jednostrano raskinuo.

Kupac mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od upućivanja obavijesti o raskidu koja je dana sukladno ovim Općim uvjetima. Kupac snosi izravne troškove vraćanja proizvoda na adresu sjedišta Almagea d.o.o.

Smatra se da je Kupac izvršio obvezu vraćanja proizvoda na vrijeme ako prije isteka prethodno navedenog roka pošalje proizvod na adresu sjedišta Almagea d.o.o. te dostavi dokaz o slanju proizvoda na sjedište Almagea d.o.o. elektroničkom porukom poslanom na almagea@almagea.hr ili ako proizvod osobno preda na adresu sjedišta Almagea d.o.o. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Almagea d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog nakon što proizvodi budu vraćeni, odnosno nakon što Kupac na almagea@almagea.hr dostavi dokaz da je proizvode poslao na adresu sjedišta Almagea d.o.o., ako je predmetni dokaz dostavljen prije primitka proizvoda.

Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata proizvoda i Almagea d.o.o. nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Almagea d.o.o. neće izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od standardne vrste prijevoza proizvoda kupljenih elektroničkim putem.

Almagea d.o.o. će izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja, osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te ako kupac nije obvezan platiti dodatne troškove za takav povrat.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • Almagea d.o.o. u potpunosti ispunila ugovor, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Almagea d.o.o., a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora proizvod izrađen po specifikaciji kupca ili jasno prilagođen kupcu
 • predmet ugovora lako pokvarljiv proizvod ili proizvod kojem brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • ispunjen bilo koji od razloga zbog kojih je kupcu isključeno pravo na jednostrani raskid sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

11. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Almagea d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda kupljenih putem Internetske trgovine odnosno elektroničkim putem sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, u svakodobno važećem tekstu tih propisa.

12. RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora koji bi nastao temeljem ili u vezi kupnje proizvoda putem Internetske trgovine odnosno elektroničkim putem, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje, sukladno pravilima postupanja tih tijela.

13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Almagea d.o.o. se obvezuje čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svojih kupaca i korisnika Internetske stranice, uključujući Internetsku trgovinu.

Almagea d.o.o., kao voditelj obrade podataka, prikuplja samo one osobne podatke koje kupci / korisnici sami dostave i koji su nužni radi ostvarenja svrhe u koju su dani.

Prikupljeni osobni podaci koriste se u svrhu prodaje proizvoda putem Internetske trgovine odnosno elektroničkim putem, dostave kupljenih proizvoda, odgovaranja na upite kupaca / korisnika, stupanja u kontakt s kupcima / korisnicima i unaprjeđivanja naših proizvoda i usluga, kao i u druge podudarne svrhe. Dostavom Vaših osobnih podataka izjavljujete svoju suglasnost s njihovim prikupljanjem, obradom, korištenjem i, kada je zajamčen adekvatan stupanj zaštite osobnih podataka, prosljeđivanjem u skladu sa ciljem i svrhom zbog kojih su nam dostavljeni, kao i u skladu s pozitivnim nacionalnim propisima.

Svi prikupljeni osobni podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima i poslovnim partnerima kojima su ti podaci nužni u prethodno navedene svrhe. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti i tajnosti osobnih podataka.

Ako ste nam dostavili Vaše osobne podatke, imate pravo na pristup tim osobnim podacima i pravo na njihov ispravak, kao i ostala prava predviđena Općom uredbom o zaštiti podataka. Za više informacija o pravima te o načinu kako Almagea d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke pogledajte naša Pravila privatnosti za posjetitelje internetskih stranica.

14. REGISTRACIJA

Registracija na Internetsku trgovinu i kupnju proizvoda putem iste je moguća u svojstvu gosta ili otvaranjem korisničkog profila, odabirom opcije „Moj profil“. Za registraciju na Internetsku trgovinu i kupnju proizvoda putem iste, morate imati najmanje 18 godina i poslovnu sposobnost. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka u obrascu za registraciju. Ukoliko promijenite podatke koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.

15. SIGURNOST

Prilikom registracije na Internetsku trgovinu bit ćete dužni kreirati korisničko ime i lozinku koju čuvajte i ne dijelite s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašom lozinkom. Ako znate ili sumnjate da još netko koristi Vašu lozinku, dužni ste nas obavijestiti o tome.

16. IZMJENE

Almagea d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta. O izmjeni Općih uvjeta obavijestiti ćemo sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Ukoliko se ne slažete i ne prihvaćate ove Opće uvjete, molimo Vas obratite nam se putem emaila i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Almagea Internetske trgovine niti mogućnost naručivanja naših proizvoda putem elektroničke pošte.

17. DOSTUPNOST ALMAGEA INTERNETSKE TRGOVINE

Almagea d.o.o. nastoji Vam osigurati najbolju moguću uslugu, no ne možemo jamčiti da će ista odgovarati Vašim potrebama. Povrh toga, Almagea d.o.o. ne može jamčiti da će usluga biti izvršena bez mogućih pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da istu prijavite emailom na almagea@almagea.hr kako bismo je otklonili u najbržem mogućem vremenu. Pristup Almagea Internetskoj trgovini ponekad može biti nedostupan zbog tehničkih radova.

18. LINKOVI

Ukoliko Vas neki od linkova na almagea.hr internetskoj stranici odvede na drugu stranicu, Almagea d.o.o. ne kontrolira sadržaj na istima te ne odgovaramo za njihov sadržaj.